Zakres działalnościKontakt
Supervisory & Control Systems for Industry
Zakres działalności

Firma prowadzi działalność w zakresie:

 • projektowania i realizacjia instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych jak również dla budynków komercyjnych
 • projektowania i budowy farm fotowoltaicznych
 • projektowania układów automatyki, sterowania i pomiarów, instalacji elektrycznych, montażu aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki oraz instalacji elektrycznych na dowolnych obiektach przemysłowych
 • konfiguracji i oprogramowania systemów sterowania i monitoringu
 • uruchomienia pomiarów i urządzeń wykonawczych na obiekcie
 • wykonania i uruchomienia oprogramowania użytkowego sterowników
 • wykonania i uruchomienia oprogramowania wizualizacyjnego
 • wdrożeń systemów automatyki i sterowania na obiekcie
 • szkolenia obsługi
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • szkolenia z programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI

 

Zakres działalności|Kontakt